PHZD augustus 2018

Tussen de NIOZ haven en Oudeschild wordt in 2018 en 2019 de Prins Hendrik Zanddijk aangelegd. Als dijkversterking heeft men hier besloten om niet de dijk aan de binnenkant te verbreden, maar om aan de buitenkant een groot duin- en kweldergebied te creeëren. Hiervoor worden door baggerbedrijf Jan de Nul enorme hoeveelhedenuit de Noordzee opgezogen zand opgespoten. Vanuit de lucht is goed te zien hoe het werk aan de dijk vordert.

Augustus 2018

Op deze foto’s, voornamelijk genomen in de buurt van waar het strand “Ceres” lag, is te zien dat het werk al flink gevorderd is aan deze kant, maar dat het water grotendeels nog tegen de dijkvoet aan klotst.