Prins Hendrik Zanddijk

Tussen de NIOZ haven en Oudeschild wordt in 2018 en 2019 de Prins Hendrik Zanddijk aangelegd. Als dijkversterking heeft men hier besloten om niet de dijk aan de binnenkant te verbreden, maar om aan de buitenkant een groot duin- en kweldergebied te creeëren. Hiervoor worden door baggerbedrijf Jan de Nul enorme hoeveelhedenuit de Noordzee opgezogen zand opgespoten. Vanuit de lucht is goed te zien hoe het werk aan de dijk vordert.

Klik op de foto voor alle foto’s van dat tijdstip.

Augustus 2018

Op deze foto’s, voornamelijk genomen in de buurt van waar het strand “Ceres” lag, is te zien dat het werk al flink gevorderd is aan deze kant, maar dat het water grotendeels nog tegen de dijkvoet aan klotst. Meer foto’s

 

Oktober/begin november 2018

De contouren van het gebied worden steeds duidelijker, de landtong met de “lagune” lijken al bijna klaar te zijn, langs vrijwel de hele dijk ligt al zand. Meer foto’s

Eind november 2018

Vanaf het gemaal is te zien dat langs de gehele dijk nu zand ligt, en de landtong met de kant verbonden is.

Meer foto’s